شهردار تهران در آیین نواختن زنگ سال تحصیلی جدید در دبیرستان ماندگار البرز

۱ مهر ۱۳۹۶
شهردار تهران اولین روز سال تحصیلی جدید را در دبیرستان ماندگار البرز حضور پیدا کرد و اولین زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت.
احسان رأفتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6zy