نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی در سال 95

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نهمین دوره همی عکاسی تهرانگردی آژانس عکس تهران در سال 95 با بازدید از موزه برق ، بوستان جنگلی سرخه حصار ، مزرعه گیاهان دارویی، جاده سلامت به میزبانی شهرداری منطقه ۱۳ برگذار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/5lc