بازارِ خرید لوازم و تحریر‎

۲۷ شهریور ۱۳۹۶
هرسال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی بازار خرید لوازم تحریر روزهای شلوغی را سپری می کنند. در این بین نمایشگاه ها و بازارهای جنبی نیز شروع به کار می کنند. فروشگاه های بزرگ مانند شهروند نیز فروش های فوق العاده خود را شروع می کنند. عکس ها راسته لوازم تحریر فروش های بازار بزرگ تهران را روایت می کند.
محسن ونایی
https://www.tehranpicture.ir/u/26s