خیابان جمهوری

۳۱ فروردین ۱۳۹۵
خیابان جمهوری تهران بورس لوازم الکتریکی و لوازم منزل است. جمهوری خیابانی غربی-شرقی در شهر تهران است که از میدان جمهوری آغاز شده و تا میدان بهارستان کشیده می‌شود.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3t6