دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۳۱ فروردین ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 31 فروردین دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5pa