بازدید معاون دبیرکل شهرداری شنژن چین از تهران

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
صبح روز دوشنبه 30 فروردین ماه آقای هوانگ گوکیانگ، معاون دبیرکل شهرداری شنژن چین همراه هیئت همراه پس از دیدار با دکتر گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شهرداری تهران از جاذبه های گردشگری تهران بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2k7