تمرین تیم ملی والیبال

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
تمرین تیم ملی والیبال کشورمان صبح امروز در خانه والیبال برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7hd