افتتاح خط و ایستگاه مترو نمایشگاه شهر آفتاب

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
صبح دو شنبه 30 فروردین مراسم افتتاح خط و ایستگاه مترو مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3pn