نمایش بیوهای غمگین سالار جنگ‎

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
نمایش بیوهای غمگین سالار جنگ به کارگردانی شهاب الدین حسین پور و بازی گلاب آدینه، شیرین بینا، مونا فرجاد، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر و حمیده مستعان در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/4jg