روزهای پایانی پروژه ی مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب -2

۳۰ فروردین ۱۳۹۵
پروژه مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب در جنوب شهر تهران در زمینی به مساحت 138 هکتار در مجاورت مرقد مطهر امام خمینی (ره) و به فاصله اندکی از فرودگاه امام خمینی (ره) در مسیر اتوبان تهران - قم واقع شده است. این مجموعه از چهار بخش اصلی نمایشگاه ها، مرکز تجارت، مرکز اقامتی و بخش خدمات و پشتیبانی تشکیل شده است .
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ms