گرامیداشت روز ارتش در ایستگاه مترو دانشگاه امام علی

۲۹ فروردین ۱۳۹۵
گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی با مشارکت شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه در ایستگاه دانشگاه امام علی (ع) تاریخ یکشنبه 29 فروردین 95 .
مجتبی کاظمی
https://www.tehranpicture.ir/u/2ic