یک شب با شهردار شب تهران

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶
تهران هر شب از ساعت 20 تا 6 صبح شهردارشب دارد. شهردار شب از بین معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران انتخاب می شوند و به صورت دوره ای هر کدام یک شب شهردار شب می شوند. شهرداران شب تهران وظیفه گشت زنی شبانه در تهران، رسیدگی به امور و کارهای شبانه شهرداری، بررسی اقدمات شبانه شهر و ... را برعهده دارند.
احسان طالب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/3qh