تهران پاک ، آسمان آبی

۲۹ فروردین ۱۳۹۵
پس از بارش باران در هفته گذشته آسمان تهران امروز یکشنبه بسیار زیبا بود.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/5pw