لاله های بهاری بوستان مختاری(باغ ایرانی)

۲۸ فروردین ۱۳۹۵
هر ساله در فصل بهارشهروندان تهرانی از تمام مناطق تهران برای دیدن میلیونها گل لاله به بوستان مهندس علی محمد مختاری (باغ ایرانی) واقع در ده ونک می آیند.این بوستان بر اساس باغ های ایرانی احداث شده و دارای درختان کهنسال و جدید است . مساحت این باغ 34 هزار متر مربع است.
حامد فرج الله
https://www.tehranpicture.ir/u/661