نمایش یافت آباد‎

۲۸ فروردین ۱۳۹۵
نمایش یافت آباد به کارگردانی سید محمد مساوات و بازی احسان بهلولى، نوشین کریمى، محمد على محمدى، رومینا مومنى، تینو صالحى، لیندا کیانى، حمیدرضا محمدى، پوریا رحیمى سام در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/763