نورپردازی درختان بلوار میرداماد

۲۵ فروردین ۱۳۹۵
در نورپردازی درختان بلوار میرداماد که زیبایی خاصی به شب های این بلوار داده است 700پروژکتور دفنی استفاده شده است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5hd