نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی

۱۲ تیر ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با رویکرد فعالیت های صورت گرفته در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/78l