نشست هم اندیشی شهردار تهران با اصحاب رسانه

۲۵ فروردین ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 25 فروردین نشست هم اندیشی شهردار تهران با اصحاب رسانه با موضوع فعالیتهای اجتماعی شهرداری در محله هرندی برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ep