بازدید شهردار،مدیران شهری و اصحاب رسانه از محله هرندی

۲۵ فروردین ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 25 فروردین شهردار تهران،تنی چند از مدیران شهری و اصحاب رسانه از محله هرندی بازدید کردند
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ap