جشن «شاپرک ها»

۲۳ خرداد ۱۳۹۶
عصر روز دوشنبه 22 خرداد 1396، جشن شاپرک ها به میزبانی گروه خیریه رادمان برای کودکان بدسرپرست و کار در مجتمع مختار سلیمانی منطقه 18 شهرداری تهران برگزار شد.
احسان طالب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/4xj