لاله های بهاری پارک شهر

۲۳ فروردین ۱۳۹۵
هر ساله در فصل بهار قدیمی ترین پارک تهران ، پارک شهر میزبان لاله های زیبا است و در دل شهر تهران ، منطقه 12 چشم رهگزران پایتخت نشین را نوازش می دهد . امسال با سیصدهزار لاله در پارک شهر زیبایی تهران قدیم را دو چندان کرده است.
حامد فرج الله
https://www.tehranpicture.ir/u/4up