نمایش دپوتات

۲۱ فروردین ۱۳۹۵
نمایش دپوتات به کارگردانی اتابک نادری و بازیگری سامان دارابی، بهنام شرفی، پندار اکبری، ماه چهره خلیلی، اتابک نادری، سوسن پرور، یاشادر نادری و قاسم روشنایی در ایوان شمس به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/41k