روز شرف شمس در بازار شهرری‎

۲۰ فروردین ۱۳۹۵
«شرف الشمس» نگین انگشتری زردرنگ است که بعضی‌ها به نیت گشایش در کار‌ها به دست می‌کنند. اما در واقع شرف الشمس سنگ نیست. بلکه دعایی منسوب به حضرت علی(ع) است که در روز نوزدهم فروردین با آدابی خاص می‌نویسند و نقشی رمزگونه را پشت انگشتر حک می‌کنند که این مراسم دیروز در بازار شهرری برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3y7