نمایش حساب پرداخت نمیشه

۲۰ فروردین ۱۳۹۵
نمایش حساب پرداخت نمیشه به کارگردانی کاوه مهدوی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ih