دویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر

۱۷ فروردین ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 17 فروردین دویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3l2