شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران

۲۹ اسفند ۱۳۹۵
شهردار شب مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور آرش ظفری معاون این مرکز برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4fp