اجرای برنامه عموپورنگ در بوستان زندگی محله هرندی

۷ فروردین ۱۳۹۵
در حاشیه جشن لاله ها در محله هرندی اجرای برنامه عموپورنگ و امیر محمد امروز در بوستان زندگی با استقبال مردم برگزار شد.
احسان رافتی
https://www.tehranpicture.ir/u/3i6