روز درختکاری در گنبد مینا

۱۵ اسفند ۱۳۹۵
روز درختکاری در گنبد مینا منطقه گردشگری عباس آباد با حضور خانواده های شهدای مدافع حرم و شهدا آتش نشان برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/33n