بازدید دکتر قالیباف از بوستان تبسم در منطقه 11‎

۱۷ فروردین ۱۳۹۵
شهردار تهران ار بوستان در حال ساخت تبسم در منطقه 11 بازدید کرد.
وحید مینا
https://www.tehranpicture.ir/u/5in