آخرین روز جشنواره نوروزی برج میلاد

۱۳ فروردین ۱۳۹۵
آخرین روز جشنواره نوروزی برج میلاد “نوروزگار” شب گذشته ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ به پایان رسید.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5jj