حضور رییس جمهور در محل ریزش ساختمان پلاسکو

۲ بهمن ۱۳۹۵
رییس جمهور صبح امروز در محل ریزش ساختمان پلاسکو حضور یافت.
https://www.tehranpicture.ir/u/43j