افتتاح نمایش ناگهان پیت حلبی

۱۶ فروردین ۱۳۹۵
زنگ افتتاح نمایش "ناگهان پیت حلبی" یه کارگردانی کورش سلیمانی، توسط پوران درخشنده، در سنگلج نواخته شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/51m