به پاس رشادت و ازخودگذشتگی آتش نشانان تهرانی

۳۰ دی ۱۳۹۵
آتش نشانان تهرانی امروز در صانحه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کارنامه ای درخشان از رشادت ها و مردم دوستی را به نمایش گذاشتند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6y7