ششمین دوره‌همی روزانه تهرانگردی عکاسی آژانس عکس تهران

۱۰ فروردین ۱۳۹۵
ششمین دوره همی روزانه تهرانگردی عکاسی مشترک دوربین.نت و آژانس عکس تهران از دیدنی های منطقه ۱۱ به میزبانی شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7l6