دومین روز برنامه عموپورنگ در بوستان زندگی محله هرندی

۹ فروردین ۱۳۹۵
در حاشیه جشن لاله ها در محله هرندی دومین روز اجرای برنامه عموپورنگ و امیر محمد امروز در بوستان زندگی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/4ks