جشنواره لاله‌ها در بوستان زندگی محله هرندی -۲

۷ فروردین ۱۳۹۵
جشنواره لاله‌ها در بوستان زندگی محله هرندی از امروز ۷ فروردین ماه از ساعت ۱۶ به همراه اجرای برنامه زنده عمو پورنگ آغاز شد و تا ۱۲ فروردین ماه ادامه دارد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/496