آغاز کار و تجارت در بازار تهران در سال جدید‎

۷ فروردین ۱۳۹۵
امروز شنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۵ بازار تهران اولین روز کاری خود را سپری کرد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4yc