نمایش بهمن کوچیک

۱۶ فروردین ۱۳۹۵
نمایش "بهمن کوچیک" با کارگردانی مهران نائل و بازیگری محمد بحرانی، امیر سلطان احمدی، مهدی شاهپیری، مهران نائل و بر اساس متن گروهی و بداهه پردازی در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه رفت.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/4y5