مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار

۲۵ آذر ۱۳۹۵
مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار در ورزشگاه شهید باکری واقع در منطقه 19 شهرداری تهران با شرکت تعدادی از کودکان کار و خیابان تحت پوشش مراکز پرتو شهرداری تهران پنج شنبه 25 آذر ماه برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/461