رویش گل های لاله در باغ ایرانی

۱۵ فروردین ۱۳۹۵
با شروع فصل بهار گل های لاله در باغ ایرانی( بوستان محمد علی مختاری) شروع به شکفتن کرده اند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4xw