رویش گل های لاله در پارک شهر

۱۵ فروردین ۱۳۹۵
رویش گل های لاله در پارک شهر جلوه ی زیبایی به این پارک داده است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2aq