اقدامات شهرداری منطقه 21 در کاظمین برای زائران

۳۰ آبان ۱۳۹۵
شهرداری منطقه 21 مانند بقیه شهرداری های مناطق تهران در نقاط مختلف عراق مشغول خدمت رسانی به زائران عطبات عالیات در روزهای اربعین هستند.
علی گلدوز
https://www.tehranpicture.ir/u/4gw