موزه مقدم در ایام نوروز

۶ فروردین ۱۳۹۵
موزه مقدم دانشگاه تهران و درحقیقت خانه مقدم از جمله خانه های مجلل دوران قاجار ـ متعلق به یکی از درباریان آن زمان به نام محمد تقی خان احتساب الملک ـ بوده است.ایم موزه در ایام نوروز با بازدید گسترده مردم همراه بوده است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6tf