جشنواره نوروزی برج میلاد

۷ فروردین ۱۳۹۵
ویژه برنامه نوروزی نوروزنگار از ۲ لغایت ۱۲ فروردین ماه از ساعت ۱۰ الی ۲۲ در برج میلاد تهران درحال برگراری است.
احسان رافتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5n3