آیین بهره برداری از 70 پروژه عمرانی منطقه 21

۸ آبان ۱۳۹۵
صبح شنبه 8 آبان آیین بهره برداری از 70 پروژه عمرانی منطقه 21 با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5bg