نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران

۵ آبان ۱۳۹۵
اولین نشست از سلسله نشست های دانشجویی ستاد گردشگری شهرداری تهران، با هدف بازشناسی و آشنایی با ظرفیت های گردشگری شهری، ارائه راه کارها و پیشنهادات در حوزه گردشگری شهری در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد. بعد از نشست شرکت کنندگان در تور بازدیدی از برج میلاد و باغ موزه قصر شرکت کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6q4