جشن مهمان تهران در اراضی عباس آباد

۷ فروردین ۱۳۹۵
جشن مهمان تهران هر شب از ساعت ۲۰ الی۲۲ در اراضی عباس آباد برگزار می شود.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7p6