نشست خبری مربیان تیم ملی ایران و هند

۷ فروردین ۱۳۹۵
نشست خبری مربیان تیم ملی ایران و هند قبل از بازی تیم های ملی ایران و هند برگزار شد.
علیرضا زینعلی
https://www.tehranpicture.ir/u/48d