طبیعت بهاری بوستان سرخه حصار‎

۷ فروردین ۱۳۹۵
همزمان با فرا رسیدن فصل بهار فضای بوستان سرخه حصار محل مناسبی برای تفریح می باشد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ah