خرید نوروزی در بازار تهران

۳ فروردین ۱۳۹۵
با سپری شدن روزهای پایانی سال و در آستانه فرارسیدن نوروز خرید نوروزی در بازار تهران پر رونق است.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7y8